Специфика на парите


Определението за парите може да се даде както от поглед върху тяхната субстанция (същност), така и от страна на функциите им, т.е. какво се прави с тях...
 

Специфика на лихвата като цена на капитала


Лихвата е една от основните категории на пазарното стопанство. Тя е неразривно свързана с кредита....
 

История на парите


Там където свободната търговия на стоки и услуги е непознато явление, парите са нежелани. В едно общество, в което разделението на труда е просто вътрешен за това общество въпрос, а производството и консумацията на стоки и услуги се извършва...
 

Специфика и същност на предпазното търсене на пари


При предприемаческия мотив, паричната наличност е необходима, за да се запълни интервалът от момента, когато се правят разходите за производството, до момента на получаване на приходи от реализацията...
 

Евро системата

19 мар 2011
·
10
·
3,126
·
18
·
32
·
14

Тъй като не всички държави- членки на ес са приели еврото като парична единица, есцб не може да изпълнява функциите на парични власти в еврозоната...
 

Възникване и развитие на безналичните плащания


Превръщането на нашата икономика в отворена икономика рязко се увеличава броят на физическите и юридическите лица, които влизат в непосредствен контакт със специфичните особености на външната търговия, международните инвестиции и съответно...
 

Управление на валутните резерви на БНБ


Управление на валутните резерви на БНБ, материал по теория на парите...
 

Конвертируемост на българския лев

15 мар 2010
·
12
·
2,900
·
57
·
47
·
4

Изясняване на конвертируемостта на българската парична единица, условия и фактори за нейното осъществяване...
 

Парично предлагане и парична политика


Основни участници в паричното предлагане, определители на паричното предлагане, парична политика, избор на цели на паричната политика...
 

Теоретически основи и функции на парите


Характеристика на парите – широкото използване на различни пари зависи от качествата, които ги правят адекватни и приемливи да се изразяват в стандартни единици, да се разделят на по-малки части с еднакви качества....

Качи доклад и спечели
 

Сподели своите Доклади по Теория на парите с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент