Паричен съвет в България


Въвеждането в България на паричен съвет става на 1 юли 1997г. като е отменен закона за БНБ от 1991г. и е въведен нов. Паричен съвет – този съвет представлява парична система...
 

Теория на парите и кредита


Функционален аспект от същността на банките- свързан е мястото и ролята на банките в осъществяването на стопанските процеси в съвременната икономика. Банките са предприятия които търгуват с пари и парични капитали...
 

Паричен съвет


Това е режим, при който местната валута се обвързва с чужда резервна валута, при строго фиксирано разменно съотношение и наличие на експлицитна ангажираност на монетарните власти...
 

Стойност на парите във времето


При краткосрочните дългови инструменти (към тяхбихме могли да отнесем и депозитите, по- точно депозитните сертификати) се определя годишна ефективна доходност. Тя е частен случай на ефективната доходност, но се пресмята за такъв брой...
 

Теория на парите и кредита. Пари. Роля и стратегическо значение на парите.


Парите са най-важната икономическа категория, едно от най-феноменалните явления в развитието на човечеството и обществото. парите дават настроение, самочувствие, власт, което е гаранция за успех....
 

Електронни пари


Електронните пари са парична стойност в електронна форма, която представлява вземане към издателя, съхранена е върху инструмент за електронни пари и се приема като...
 

Пари и банкова система. Търсене и предлагане. Лихвен процент.


Парите са фундаментална икономическа категория. Те са продукт на стоковото праизводство, обращението и общественото разделение на труда. парите са изходна форма на продуктовите потоци и заключителна форма на финансовите потоци в пазарното стопанство....
 

История на парите

03 фев 2012
·
29
·
9,496
·
36
·
76
·
23

Същност и функции на съвременните пари. Парични агрегати за измерване на паричната маса...
 

Произход, същност и функции на парите


Парите като икономическа категория са продукт на развитието, на размяната и остойностяването на стоки, услуги и работна сила. Те представляват всеобщо приет инструмент за разплащане, натрупване и съхраняване на стойности...
 

Количествена теория на парите


Инфлацията затруднява дългосрочните инвестиции, обезсмисля ги и задълбочава повече безработицата стопява оборотния капитал на фирмите и довежда до фалити...

Качи тема и спечели
 

Сподели своите Теми по Теория на парите с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент